Ugovor između zadruge i zemljoradnika o podizanju voćnjaka


22.7 - Primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika 

       o podizanju voćnjakaUGOVOR O PODIZANJU VOĆNJAKA


Zaključen dana ______ 19___ godine, između Zemljoradničke zadruge _____________ iz _____________ i 

zemljoradnika proizvođača _____________ iz _____________, o podizanju voćnjaka na terenu koji obuhvata ova zadruga.


Ugovorne strane saglasile su se u sledećem:


Član 1.


Zadruga se obavezuje da Proizvođaču obezbedi sadni materijal (sadnice voćne vrste koje želi proizvođač) _____________ po ceni od ________ din. po komadu. Ukupno komada sadnica __________ x cena _________ ukupno dinara.


Član 2.


Zadruga se obavezuje da Proizvođaču obezbedi dovoljne količine mineralnih đubriva po tržišnim cenama.


Zadruga se obavezuje da Proizvođaču stavi na raspolaganje svoju stručnu službu koja će proizvođaču pružiti svu stručnu pomoć oko podizanja voćnjaka, nege voća i zaštite voća od bolesti štetočina.


Zadruga se obavezuje da od proizvođača otkupi sve količine proizvodnog voća po tržnim cenama (ili ________ dinara, po 1kg).


Član 3.


Zadruga daje Proizvođaču na kredit sadni materijal i mineralno đubrivo.


Kredit se daje pod sledećim uslovima:


1. za jabuku na                 _______ godina, sa ......% kamate;

2. za trešnju - višnju na         _______ godina, sa ......% kamate;

3. za breskvu na                 _______ godina, sa ......% kamate;

4. za jagodu na                 _______ godina, sa ......% kamate;

5. _______________________________________________;

6. _____________________________________________ itd.