Tipski ugovor o prodaji robe


2.7 -  Primer ugovora o prodaji robe


U praksi su veoma zastupljeni tzv. tipski ugovori, odnosno praksa je da pravna lica koja se bave određenim poslovima koji za promet imaju promet stvari ili robe koje ne podležu nekim posebnim zahtevima kupca po pitanju njihovih svojstava, te radi jednostavnijeg i efikasnijeg sprovođenja postupka zasnivanja dužničko-poverilačkog odnosa, pojedini sastojci ugovora su odštampani, te ugovor ima oblik "obrasca" pa se samo popunjavaju određeni konkretni podaci (naziv kupca, količina, cena, rok isporuke i sl.).

 


PREDUZEĆE "PROMET"

BEOGRAD, Radnička 8/3


UGOVOR O PRODAJI broj 67/96


SAČINJEN: 20. februara 1996. godine u Beogradu.


PRODAVAC: Preduzeće "Prodavac", Beograd, Radnička 8/3, telefoni 166-766, 1665-789 i centrala 667-889.


Koga zastupa: komercijalni direktor.


KUPAC: Preduzeće "Kupac", Beograd, Sremska 1.


Koga zastupa: generalni direktor.



PREDMET UGOVORA: Kukuruz u zrnu, rod 1996.


KVALITET: Veštački sušen do 14% vlage, do 5% defektnih zrna.


KOLIČINA: 700 tona.


CENA: 8,00 din/kg.

ROK ISPORUKE: osam dana od dana potpisivanja Ugovora.


NAČIN ISPORUKE: železnicom sporovozno.


MESTO ISPORUKE: istovarna stanica kupca.


AMBALAŽA: gratis.