Program rešavanja viška zaposlenihPRIMER PROGRAMA REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH

 


Na osnovu člana 153. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS”, br. 24/2005), Upravni odbor _______________________________________ (u daljem tekstu: Poslodavac), po prethodno 

         (naziv poslodavca)


pribavljenom mišljenju reprezentativnog sindikata __________________________________,                                                                                               

                                                                                               (naziv sindikata)

dana ______ 200___godine, doneo je                              
PROGRAM REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIHČlan 1.


Programom rešavanja viška zaposlenih (u daljem tekstu: program)1, utvrđuju se:


1)        razlozi prestanka potrebe za radom zaposlenih (vrsta, obim i efekat tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena zbog kojih je prestala potreba za obavljanjem određenih poslova ili došlo do smanjenja obima posla – u daljem tekstu: promene);


2)        broj, kvalifikaciona struktura, godine starosti i staž osiguranja zaposlenih koji su višak i poslove koje obavljaju;


3)        kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih; 


4)        mere kojima se stvaraju uslovi za zapošljavanje viška zaposlenih;


5)        sredstva za rešavanje socijalno-ekonomskog položaja viška zaposlenih;


6)        rok u kome će biti otkazan ugovor o radu zaposlenom kome ne može da se obezbedi novo zapošljavanje (u daljem tekstu: rok za otkaz).Član 2.