Primer ugovora o svič poslu - prodaji


UGOVOR O SVIČ POSLU 

(PRODAJA)


Zaključen dana ________________ u ________________________________

između ugovornih strana:


1. _________________________________________________

(u daljem tekstu: Svičer)


2. _________________________________________________

(u daljem tekstu: Prodavac)


u sledećem sadržaju:Član 1.


Predmet ugovora je prodaja ________________________________________.Član 2.


Roba mora biti standardno upakovana za izvoz, a koleta obeležena po uputstvima kupčevog špeditera.


Prevoz robe do odredišta železnicom.Član 3.


Ugovorna kontrola kvaliteta i preuzimanje robe, po otpremnim dokumentima Prodavca, biće izvršeni u skladištu Svičera u _____________________. Ovlašćeni stručni kontrolor-preuzimač Svičera, dužan je za robu, koja je prispela na odredište, o nađenom stanju na robi, da ispostavi sertifikat o kvalitetu i količini preuzete robe, uobičajenog teksta u tri primerka. Dva primerka ovog zapisnika Svičer je dužan naj-hitnije i preporučenom poštom da dostavi na adresu Prodavca.


Postupku ugovorne kontrole i preuzimanja robe prisustvovaće i ovlašćeni stručnjak Prodavca, koga će Prodavac odaslati o svom trošku.Član 4.