Primer obrasca ugovora o proizvodnom franšizingu


UGOVOR O FRANŠIZINGU (PROIZVODNI)


Zaključen dana ____________ u ____________________ između ugovornih strana:1.  ________________________________________________________

(u daljem tekstu: Davalac franšizinga)


2. ________________________________________________________

(u daljem tekstu: Primalac franšizinga)


u sledećem sadržaju:


Član 1.


Ovaj ugovor se zaključuje u cilju uspešnije proizvodnje, plasmana proizvoda i usluga iz sadržaja celokupnih proizvodnih programa Davaoca franšizinga.Član 2.


Davalac franšizinga na osnovu svojih dugogodišnjih istraživanja razvio je uspešan i renomiran sistem proizvodnje i obezbeđuje Primaocu franšizinga da u svom poslovanju koristi ime i renome Davaoca franšizinga da primenjujući utvrđenu tehnologiju rada, posluje na način propisan od strane Davaoca franšizinga i da koristi sve prednosti sistema Davaoca franšizinga u obezbeđenju kataloga proizvoda koje su predmet delatnosti Davaoca franšizinga.Član 3.


Primalac franšizinga želi da ostvari proizvodnu i poslovnu saradnju sa Davaocem franšizinga i da na taj način uđe u sistem proizvodnje i prometa (poslovanja) davaoca franšizinga.


Član 4.


Ugovorne strane saglasne da, zaključujući predmetni ugovor, ostvare sledeće postavljene ciljeve:


- uvećanje obima proizvodnje i komplementarna dopuna proizvodnih programa,


- podela rada i specijalizacija proizvodnje,