Predugovor


UGOVOR


I.


Vlasnik ______________ iz ______________ 

ulica ______________ br. ____

prodaje ______________ 

katastarsku parcelu, zgradu, stan, u površini od __________ u __________ kvadratnih metara, kupcu, iz Beograda, ul. __________ br. ____


II.


Ovim predugovorom utvrđena je cena za navedeno zemljište, zgradu, stan u iznosu od __________ dinara u neto iznosu.


III.


Kupac daje na ime kapare za kupovinu nepokretnosti iz tačke I ovog ugovora __________ iznos od __________ dinara

__________ koju je sumu isplatio prodavcu __________, dok će ostali iznos do __________ dinara isplatiti do __________.


IV.


Kupac će ući u posed zemljišta zgrade, stana po konačnoj isplati ugovorene cene.


V.


Vlasnik (prodavac) je dužan da izmiri sve poreske i druge obaveze pre isplate po ovom ugovoru, i da nepokretnost preda kupcu bez ikakvog tereta.