Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi s radom ("Sl. glasnik RS", br. 72/06, 84/06) sa obrascima


"Službeni glasnik RS", br. 72/2006, 84/2006Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05),


Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi
P R A V I L N I K


o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom
Član 1.


Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom koji se dogode na radnom mestu.Član 2. 


Izveštaj o povredi na radu sadrži:


1) podatke o poslodavcu;


2) podatke o licu određenom za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca;


3) podatke o zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu (u daljem tekstu: povređeni);


4) podatke o neposrednom rukovodiocu povređenog;


5) podatke o radnom mestu i poslovima povređenog i vremenu i mestu nastupanja njegove povrede na radu;


6) podatke o očevicu;