Ponuda za zaključivanje ugovora, varijanta III


PONUDA RADI ZAKLJUČIVANJA UGOVORAGrafičko izdavačko preduzeće "Intemex" Beograd G. Ždanova 78 pošt. fah... tel... faks... žiro-račun ___________ kod ____________ Beograd, 26/02/96


Poručilac

Naziv:

Mesto:

Adresa:

PONUDA br. 25


Na vaš zahtev dostavljamo vam sledeću ponudu:


Naslov: ŠTAMPA PLAKATA

Tiraž: 1000 primeraka

Format: 50x70

Obim: 0.00 tabaka

Slog: SLAŽE SE U FOTO SLOGU

Hartija: Tabak - KUNSTDRUK B1 - 100

Štampa: Tabak - boja 2/0

Povez: OBREZIVANJE NA FORMAT.

Pakovanje: U PAKETE.

Napomena: ŠTAMPA TABAKA 2/0 (1000 KOM.) I ŠTAMPA TABAKA 2/1 (400 KOM.)


CENA IZRADE: UKUPNA  2500,00 PO KOMADU 2,50

Cena za dalji tabak: 0,00 Cena za dalju 1000: 0,00

AVANS: 100%


Cena ilustracija NIJE URAČUNATA.


Cena plastifikacije NIJE URAČUNATA.


Cena prevoza NIJE URAČUNATA.


U gornju cenu nije uračunat porez na promet.