Ponuda za zaključivanje ugovora, varijanta II


PONUDA RADI ZAKLJUČIVANJA UGOVORAUKRAS - MERMERNI KOMBINAT Novi Pazar


Predmet: Ponuda za izvođenje kamenorezačkih radova na objektu: Palata federacije na Novom Beogradu.


Kamenorezački radovi


1. Oblaganje fasadnih zidova kamenim pločama, vrste "Veselje", dim. 80 x 40 x 3 cm. Oblaganje zidova izvršiće se po sistemu suva montaža, sa "lucovim" ankerima.

       m2  40 x 3.460 = 138.400,00


2. Izrada i montaža poklopnih ploča, kamenom vrste "Veselje" dimenzije 14 x 3 cm. Obračun po ml.

       m1  18 x 840  = 15.120,00


3. Izrada i montaža poklopnih ploča vrste "Veselje" dim. 45 x 3 cm

       m1  18,30 x 1.800 = 32.940,00


4. Izrada žardinjera i postavljanje istih, od kamena "Veselje" dim. 94 x 26 x 41 cm.

       kom  36 x 8.100 = 291.600,00


5. Izrada i montaža, žardinjera od kamena "Veselje" dim. 94 x 26 x 41 cm.

       kom  20 x 7.100 = 142.000,00


6. Demontaža starih već postojećih žardinjera, sa obijanjem maltera, radi montaže novih.