Plan korišćenja godišnjeg odmoraPRIMER PLANA KORIŠĆENJA                                                                         

GODIŠNJEG ODMORANa osnovu čl. 75. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana ___ _________________________________, dana _______ godine, donosim

            (naziv opšteg akta poslodavca)


PLAN KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA

ZA 200__ GODINUZaposleni kod poslodavca, koji imaju pravo na godišnji odmor ili će to pravo steći u kalendarskoj godini, koristiće godišnji odmor za kalendarsku godinu _________ u vremenu utvrđenom  ovim planom i to1:


Redni broj

Ime i prezime zaposlenog

Neiskorišćen godišnji odmor iz prethodne godine

Koristi godišnji odmor u tekućoj godini

1.