Odluka o imenovanju poslovođa i zastupnika društva


Ortaci ______________________________________ (u daljem tekstu: postojeći ortaci) 

                      (navesti imena i prezimena ortaka)1

ortačkog društva __________________________________ (u daljem tekstu: društvo) i

                                 (navesti poslovno ime i sedište društva)2

_________________________________________, kao pristupilac i novi ortak (u daljem 

       (navesti ime i prezime sa adresom pristupioca)3

tekstu: pristupilac), zaključili su dana __________________________________

                                                                  (navesti dan i mesto zaključenja ugovora)4


UGOVOR O ULAGANJU I PRISTUPANJU5
Ulog pristupioca


Član 1.Pristupilac unosi u društvo kao ulog sledeće:

1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________.

 (navesti stvari koje se ulažu, njihovu vrednost po stavkama i ukupnu vrednost uloga)6


Društvo i postojeći ortaci primaju ulog opisan u stavu 1. ovog člana.


Novac iz tačke 1. stava 1. ovog ugovora društvo sme da upotrebi __________________ ______________________________________________________________________.

(navesti svrhu upotrebe novouloženih sredstava u društvo)7


Pristupilac je dužan da uplati novac iz tačke 1. stava 1. ovog člana u roku ____________ ______________________________________________________________________.

(navesti rok i način uplate)8