Bezbednost i zdravlje na radu


Bezbednost i zdravlje na radu


Bezbednost i zaštita na radu regulisani su, pre svega Zakonom o bezbednosti i zaštiti na radu, koji je objavljen 21.11.2005. godine u "Sl. glasniku RS", br. 101/2005 i stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja (29.11.2005. g).


Članom 80. Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005,  u daljem tekstu: Zakon) propisano je da su poslodavci dužni da donesu Akt o proceni rizika iz člana 13. st. 1. i 2. Zakona, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu propisa (o načinu i postupku procene rizika) koji će propisati ministar nadležan za rad. U "Sl. glasniku RS", br. 72/2006 od 29.08.2006. objavljen je - Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini) u daljem tekstu: Pravilnik) čijim je članom 21. propisano da je poslodavac dužan da akt o proceni rizika, usklađen sa odredbama Pravilnika, donese u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Pravilnika (koji je stupio na snagu 06.09.2006. godine). Dakle, rok (poslodavcima) za donošenje Akta o proceni rizika je – 06.09.2007. godine.


U želji da pomognemo, da što brže i lakše obavite ovaj obiman posao, prilažemo vam u delu 1 – 4  - modele i obrasce, i to:


MODELI

- Odluka o pokretanju postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

- Plan sprovođenja postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

- Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

- Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu


OBRASCI

       - Prilog - Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi s radom 
("Sl. glasnik RS", br. 72/06, 84/06) sa obrascima:

       - Obrazac 1.        -        IZVEŠTAJ O POVREDI NA RADU

       - Obrazac 2.        -        IZVEŠTAJ O PROFESIONALNOM OBOLJENJU

       - Obrazac 3.        -        IZVEŠTAJ O OBOLJENJU U VEZI SA RADOM