Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova - obezbeđivanje ostvarivanja prava zaposlenom koji je višak


PRIMER ANEKSA UGOVORA O RADU  

- IZMENA UGOVORENIH USLOVA -

 obezbeđivanje ostvarivanja prava 

zaposlenom koji je višak_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 171. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se        ANEKS BROJ ________ UGOVORA  O RADU


             


1. ________________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac),

                              (naziv i sedište poslodavca)


       nudi izmenu ugovorenih uslova rada u Ugovoru o radu  br._______ od _______ godine (u daljem tekstu: Ugovor), zaposlenom ___________________________________________, 

                                                                 (ime i prezime, stručna sprema i zanimanje)


       sa prebivalištem (boravištem) u ______________________________, koji obavlja poslove             

                                                             (mesto, ulica i broj)

       ________________________________________________________________________,

                                          (vrsta i opis poslova na kojima radi)


       pošto mu je obezbedio  ostvarivanje prava na ____________________________________ 

       _____________________________________________________.1  

                                    (mere za zapošljavanje)